Mennesket og en ergonomisk arbeidsplass

Vi har som mål å skape et mer menneskefokusert arbeidsliv, der redskapen formes etter mennesket og arbeidssituasjonen – ikke omvendt. Derfor gjør vi all utvikling med utgangspunkt i menneskets behov og forutsetninger. Her kan du lese mer om vitenskapen bak god kontorergonomi og hvordan du får mest mulig ut av Malmstolen din.