Malmstolen best i test

Kan sittekomfort måles? Ja, til en viss grad. Siden en god stol fordeler trykket over størst mulig flate, kan man bruke trykkmålingsmatter til å måle hvordan kroppsvekten fordeles over setet og ryggstøtten. Dessuten bør overkroppen, som utsettes for den største belastningen når man sitter, støttes så godt at den beholder sin naturlige holdning med lavest mulig statisk belastning.

Da vi lot en uavhengig otropedingeniør måle de trykkavlastende egenskapene hos en rekke ledende stolprodusenter, fikk Malmstolen det beste resultatet. Trykkmålingen viste at Malmstolens arbeisstolkonstruksjon med den patenterte ryggstøtten og Dux-setet ga svært god avlastning.

«Stroppene i ryggstøtten var satt til fabrikkinnstillingene, og ryggstøtten formet seg selv etter brukerens naturlige ryggprofil. Som testresultatet viser ble trykket fordelt over stort sett hele ryggstøtten. Siden ryggstøtten bøyer noe frem i den øverste delen, for å fange opp brystryggen, oppstår det her et noe økt trykk. Trykkbildene viser også med tydelighet at vekten fordeles jevnt over stort sett hele kontraktflaten mot kroppen. Det sørger for god støtte og avlastning, hvilket motvirker symptom som bl.a. tretthet og smerte.»
Norbert Grentzelius, ortopedingeniør

Hvordan foregikk testen?

Alle stolene i testen hadde høy ryggstøtte, omtrent opp til skulderhøyde. Hver arbeidsstol var tilpasset utfra hva personen som satt i stolen mente var mest bekvemt. Stolene var lent 100° bakover, slik at de med tydelighet belastes av kroppens tyngde. Snitthøyden var innstilt slik at hælen uten problem nådde ned til gulvet. Det er viktig å huske at trykkmålinger bare er én av flere parametre når en ergonomisk arbeidsstol skal vurderes. Den er likevel viktig, siden setet og ryggstøtten i så stor grad er i kontakt med kroppen.

Det er også viktig å ta hensyn til stolens øvrige tilpasningsmuligheter, bevegelsesfrihet og hvordan alle disse egenskapene oppleves samlet. Det som føles perfekt for en person, kan oppleves annerledes av en annen. Derfor er det viktig å prøve arbeidsstolen over tid før den kjøpes – uansett produsent.