Malmstolen og Molde Fotballklubb: En seier for Ergonomi og Helse

Molde Fotballklubb, kjent for sine suksesser på fotballbanen, tar nå et viktig skritt for å sikre helse og velvære også utenfor banen. Gjennom et unikt samarbeid med Malmstolen og Kontorvarehuset Møre og Romsdal, har klubben tatt en strategisk beslutning om å forbedre arbeidsmiljøet for sitt personell - fra trenere og fysioterapeuter til administrativt personell.

I en verden hvor topprestasjoner er normen, innser Molde Fotballklubb at suksess ikke bare handler om hva som skjer på banen, men også om å skape et optimalt arbeidsmiljø for sitt støtteteam. Ved å velge Malmstolens ergonomiske stoler - Active R3, 7000 og 7000 wide - tilpasset de ulike behovene til de ansatte, investerer Molde FK i sine medarbeideres helse og komfort.

Med tanke på Molde FKs mangfoldige arbeidsmiljø, ble stolene tilpasset for å møte spesifikke behov. For det mobile teamet av trenere og støttepersonell, hvor fleksibilitet er nøkkelen, utgjør Active R3 en ideell løsning. Dens enkle justeringsmuligheter tilbyr rask tilpasning og optimal støtte for ulike brukere. For administrativt personell, som tilbringer lengre perioder ved sine skrivebord, er behovet for individuell tilpasning og komfort enda viktigere. Her spiller modellene 7000 og 7000 wide en avgjørende rolle for en sunn sitteposisjon gjennom hele arbeidsdagen.

"Vi er utrolig fornøyde med våre nye Malmstoler. De imøtekommer vårt behov for god ergonomi og sittekomfort. Det er merkbart hvordan disse stolene har forbedret vårt arbeidsmiljø" sier Odin Holm Olsen, CFO i Molde FK. Personalet har rapportert positive endringer, og det er tydelig at Malmstolens produkter har gjort en forskjell.

Dette samarbeidet mellom Molde Fotballklubb, Kontorvarehuset og Malmstolen er mer enn bare et forretningsforhold; det er en fusjon av ekspertise innen ergonomi, helse og sport. Ved å kombinere Malmstolens spesialiserte kunnskap med Molde FKs engasjement for helse og velvære, har vi skapt et arbeidsmiljø som ikke bare støtter, men aktivt fremmer de ansattes trivsel. Malmstolens dedikasjon til ergonomi og Molde FKs streben etter helse og velvære for alle sine ansatte gjenspeiler en felles visjon: å skape et arbeidsmiljø der hver ansatt kan prestere på sitt beste samtidig som de føler seg bra. Dette partnerskapet er et strålende eksempel på hvordan gjennomtenkt design og omsorg for de ansattes trivsel kan føre til en mer produktiv og sunn arbeidsplass.

Kund
Molde FK

Plats
Molde, Norge

Modell
Classic 7000, Active R3

Tekstil
Cura 65105, Gabriel