Optimal Arbeidsstilling: Malmstolens Rolle i NAV Midtre Namdals Arbeidsmiljø

NAV Midtre Namdal er en vital gren av Norges velferdsnettverk med et klart samfunnsoppdrag: å bidra til sosial og økonomisk trygghet, og fremme overgang til arbeid og aktivitet. Med en visjon om «Vi gir mennesker muligheter», fokuserer NAV på å skape et inkluderende samfunn, et arbeidsliv hvor alle kan delta, og et velfungerende arbeidsmarked. NAV er mer enn bare en organisasjon; det er en viktig del av sikkerhetsnettet i den norske velferdsstaten. I tråd med disse verdier og målsettinger har NAV Midtre Namdal satt høye standarder for sitt HMS-arbeid:

  • Å fremme et arbeidsmiljø som prioriterer mestring, helse og trivsel.
  • Å sikre at alle ansatte føler seg involvert i prosesser som påvirker dem.
  • Å garantere at hver ansatt føler at de har en trygg arbeidsplass.

I denne forbindelse er arbeidsplassdesign og ergonomi av ytterste betydning. Med en aktivitetsbasert tilnærming til arbeidsplassen, har NAV Midtre Namdal skapt et fleksibelt miljø som støtter de varierte behovene til deres ansatte – enten de søker ro og konsentrasjon eller rom for samarbeid.

Malmstolen ble valgt som en del av denne tilnærmingen, anbefalt av Lindbaks butikk i Namsos. Stolene støtter NAVs verdier og mål ved å gi individuell komfort og justerbarhet. Dette gjør det mulig for de ansatte å finne sin optimale arbeidsposisjon, noe som igjen reflekterer NAVs engasjement for å gi mennesker muligheter.

"En god kontorstol med tilstrekkelig mulighet for justering til den enkelte, men samtidig brukervennlig. Veldig fornøyd " - Medarbeider ved NAV Midtre Namdal.

Siden introduksjonen av Malmstolen har teamet ved NAV Midtre Namdal rapportert om positiv tilbakemelding. Dette er en sterk påminnelse om at den riktige stolen kan være en kraftig bidragsyter til helse, trivsel og produktivitet.

Kunde
NAV

Sted
Midtre Namdal, Norge

Forhandler
Lindbak

Modell
Active R3

Tekstil
Cura 60999, Gabriel