Guide til å anskaffe Ergonomiske Arbeidsstoler

Det finnes et mangfold av arbeidsstoler på markedet, og for å oppnå beste resultat med deres anskaffelse er det viktig med en grundig behovsanalyse. Skal stolen brukes av en person med eget kontor, eller skal stolen brukes på et mer aktivitetsbasert område?

I teorien er det bra med mange spaker under stolen, da det gir brukeren muligheten til å alltid kunne justere stolen etter deres behov. Vår erfaring sier oss imidlertid at teori og praksis ikke alltid går hånd i hånd. Hvis flere brukere skal dele stolen, anbefaler vi en stol med få spaker. En stol med færre spaker blir enkel å justere, noe som øker sannsynligheten for at flere av deres ansatte faktisk justerer stolen etter deres behov og dermed får ta del av helsefordelene som god sittestilling gir.

Så, hvordan går du frem?Å anskaffe ergonomiske arbeidsstoler er en viktig og ansvarsfull oppgave. Det finnes flere perspektiver som er avgjørende for å sikre at du gjør et klokt og bærekraftig valg. Nedenfor har vi oppsummert noen viktige aspekter å vurdere for å gjøre et veloverveid og effektivt innkjøp.1. Ergonomi for brukernes helse og trivselErgonomi er nøkkelen når det kommer til funksjonaliteten til arbeidsstolene. Stoler som er designet med tanke på brukernes helse og komfort, reduserer risikoen for arbeidsrelaterte skader og øker produktiviteten. Sørg for at de valgte stolene er justerbare, har trykkavlastende sete, en rygg som gir støtte for riktig kroppsstilling og kan tilpasses mange forskjellige brukere. En anbefaling er å kreve at leverandøren hjelper til med å sikre at stolene er riktig innstilt på stedet.2. Holdbarhet og MiljømerkingEn virksomhet har ofte miljøaspekter å ta hensyn til ved innkjøp, det er derfor viktig å undersøke muligheten for å kjøpe stoler som er miljømerket eller som oppfyller spesifikke miljøkrav som for eksempel Möbelfakta eller EPD. Sjekk også om de er laget av resirkulerte materialer eller om de kan resirkuleres i fremtiden.3. Garantitider og LevetidEn lengre garantitid indikerer vanligvis at produsenten har tillit til produktets kvalitet, noe som også er et bærekraftig aspekt. Se på garantitiden og vurder hvordan den relaterer seg til forventet levetid for arbeidsstolene. Dette kan hjelpe til med å redusere fremtidige vedlikeholds- og erstatningskostnader.4. Pris i forhold til KvalitetDet er fristende å bare fokusere på laveste pris, men hvis man tar miljøarbeidet på alvor, er det også viktig å vurdere kvaliteten. En stol som ikke varer lenge eller ikke er ergonomisk, kan koste mer på lang sikt gjennom økte kostnader til sykefravær og kjøp av nye stoler. Strebe alltid etter å oppnå en balanse mellom pris og kvalitet.5. Leveringstider og TilgjengelighetForsikre deg om at leverandøren kan levere stolene innenfor de tidsrammer som kreves. I offentlig virksomhet kan det være strenge tidsplaner og behov for rask levering. Sjekk også leverandørens evne til å levere reservedeler og vedlikeholdstjenester ved behov.6. Brukerevaluering og prøveordningerFør du tar ditt valg, vurder å la brukere teste og evaluere forskjellige arbeidsstoler. Dette kan hjelpe deg med å velge de stolene som passer best for ditt arbeidsmiljø og brukernes behov.7. Kontrakter og Avtaler

Opprett tydelige kontrakter og avtaler som spesifiserer alle krav og forventninger. Dette inkluderer garantier, leveringstider, pris og miljømerkingskrav. En godt utformet kontrakt gir juridisk trygghet og klargjør forventningene fra begge parter.

Et gjennomtenkt innkjøp av ergonomiske arbeidsstoler er avgjørende for å skape et sunt og produktivt arbeidsmiljø. Ved å ta hensyn til ergonomi, miljømerking, garantitider, pris i forhold til kvalitet, leveringstider og brukerevalueringer, kan du sikre at du gjør en klok og bærekraftig investering for din organisasjon.