Bærekraftig for deg og naturen

Det er umulig å være interessert i hvordan mennesker har det uten å samtidig bry seg om miljøet. Derfor har vi miljømerket hele produktutvalget vårt i samsvar med Svanens nye og strengere kriterier.

Malm-brødrene vokste opp ved den naturskjønne Bohuslän-kysten og hadde stor interesse for naturen lenge før de opprettet Malmstolen. Helt siden starten har vi derfor jobbet proaktivt for å minimere påvirkningen vi har på naturen. En tidlig innsikt var hvordan høy kvalitet henger sammen med bærekraft. Hvis produktene har en lang livssyklus, er det heller ingen grunn til å skifte dem ut. Visjonen er et bærekraftig samfunn der våre miljødiplomer bidrar til bærekraftig forbruk. Derfor har vi alltid kunnet gi lange garantiperioder på alle stolene våre.

Men ansvaret vårt slutter ikke der. Som eneste svenske markedsaktør har vi miljøsertifisert hele produktutvalget vårt med de nye og strengere kriteriene til miljømerkene Möbelfakta og Svanen. Disse sertifiseringene hjelper deg som selskap eller forbruker med å velge de beste produktene på markedet, fra et miljø- og kvalitetsmessig synspunkt. Vi ønsker å bidra til positive endringer gjennom arbeidet vi gjør. For deg, for arbeidsmiljøet ditt og for planeten vår.

  • Svanemerkets møbelkriterier

    Svanemerket er et verdensledende og velkjent miljømerke som har stor troverdighet. Svanemerkede møbler oppfyller strenge miljøkrav for råvarer som f.eks. tre, metall, møbeltrekk og plast, samt krav til bruk av kjemikalier og produksjonsprosesser. Svanemerkede produkter er blant de minst miljøskadelige i hele markedet.

  • Möbelfakta

    Möbelfakta-merket omfatter kvalitet, miljø og sosialt ansvar. Stolene våre blir testet for kvalitet og sikkerhet i samsvar med den gjeldende europeiske standarden EN1335. Modellene Classic 4000 og 7000 er også testet og godkjent i henhold til den strengeste testen av alle - den måler bruk hele døgnet. Når man Malmstolen er Svanemerket, slik Malmstolen er, er man automatisk godkjent når det gjelder miljø. Miljøansvaret vårt ser vi på som en selvfølge. Disse standardene følger FNs «Code of Conduct» om menneskerettigheter.

  • Kontinuerlig miljø- og kvalitetsarbeid

    Malmstolen AB er miljøsertifisert i henhold til 14001-2015, hvilket innebærer at vi kontinuerlig jobber for å minske miljøpåvirkningen vår. Vi er også sertifisert med ISO 9001-2015, og også det er et pågående arbeid når det gjelder kvaliteten i prosessene våre. Det er en jobb som aldri vil bli fullført, men en utfordring vi ser frem til med stolthet.