Om Malmstolen

Malmstolen AB ble startet som en ekte familiebedrift med store ambisjoner – om å skape ergonomiske sitteløsninger i verdensklasse for et mer menneskefokusert arbeidsmiljø. Utviklingen er basert på solid forskning og vedtatte fakta, produksjonen skjer i henhold til høye miljøkrav, og kundekontakt foregår alltid gjennom godt opplærte selgere. Varemerket Malmstolen betyr en innebygd stolthet og høy kvalitet, og det gjennomsyrer hvert produkt som forlater fabrikken og organisasjonen som står bak det. Med et nytt eierskap i Flokk AB fortsetter vi akkurat som før, med samme ambisjon.

Det er umulig å være interessert i menneskers velvære uten samtidig å bry seg om miljøet. Som den eneste svenske markedsaktøren har vi miljøsertifisert hele produktutvalget vårt med de nye og strengere kriteriene til Møbelfakta og Svanen. Formålet med Svanen og Möbelfakta er å hjelpe forbrukeren med å velge markedets beste produkter ut fra et miljø- og kvalitetssynspunkt. Visjonen er et bærekraftig samfunn der miljømerkingen bidrar til bærekraftig forbruk. At vi kan gi 5 - 10 års garanti på produktene våre er direkte knyttet til dette.
Vi ønsker å bidra til positive endringer gjennom arbeidet vi gjør. For deg, for arbeidsplassen din og for planeten vår.

Bærekraft

Les mer om vår innsats for bærekraft.

Les mer